X
تبلیغات
رایتل

فایل تک

فایل کتاب جزوه مقاله علمی و دانشگاهی

دانلود تحقیق سیستم اثربخش ارزشیابی عملکرد کارکنان

دانلود تحقیق سیستم اثربخش ارزشیابی عملکرد کارکنان

دانلود تحقیق سیستم اثربخش ارزشیابی عملکرد کارکنان

این تحقیق بصورت Word و با موضوع سیستم اثربخش ارزشیابی عملکرد کارکنان انجام گرفته است.تحقیق برای رشته های مدیریت مناسب است و در 18 صفحه می باشد. می توانید این تحقیق را بصورت کامل و آماده تحویل از پایین همین صفحه دانلود نمایید. ارزیابی عملکرد در تسهیل اثربخشی سازمانی یک ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 06:33 | چاپ مطلب

دانلود تحقیق رابطه بین آموزش‌های ضمن خدمت و رضایت شغلی در بین کارکنان بانک صادرات - سرپرستی شمال تهران

دانلود تحقیق رابطه بین آموزش‌های ضمن خدمت و رضایت شغلی در بین کارکنان بانک صادرات - سرپرستی شمال تهران

دانلود تحقیق رابطه بین آموزش‌های ضمن خدمت و رضایت شغلی در بین کارکنان بانک صادرات - سرپرستی شمال تهران

این تحقیق بصورت Word و با موضوع رابطه بین آموزش zwnj;های ضمن خدمت و رضایت شغلی در بین کارکنان بانک صادرات - سرپرستی شمال تهران انجام گرفته است. تحقیق برای رشته های مدیریت مناسب است و در 15صفحه می باشد. می توانید این تحقیق را بصورت کامل و آماده تحویل از پایین همین صفحه دانلود ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 06:28 | چاپ مطلب

ارزیابی اثر کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی سازمانی کارکنان مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی ....

ارزیابی اثر کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی سازمانی کارکنان مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی ....

ارزیابی اثر کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی سازمانی کارکنان مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی ....

چکیده هدف از انجام پژوهش حاضر ارزیابی اثر کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی سازمانی کارکنان مرکز مدیریت حوادث فوریت های پزشکی .... بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی.... به حجم 736 نفر تشکیل می shy;دادند که بر اساس ملاک ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 02:34 | چاپ مطلب

بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستان‌های شهر ....

بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستان‌های شهر ....

بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستان‌های شهر ....

چکیده هدف این پژوهش بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستان zwnj;های شهر .... بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان بیمارستان zwnj;های غیردولتی بودند. با روش تصادفی خوشه ای 4 بیمارستان انتخاب و سپس از کلیه کارکنان بیمارستان ها ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 02:32 | چاپ مطلب

بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کارکنان ....

بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کارکنان ....

بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کارکنان ....

چکیده این پژوهش با هدف بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کارکنان .... در سال تحصیلی 1392-1391 اجرا گردید. روش پژوهش حاضر پژوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد. هم zwnj;چنین به دلیل این zwnj;که در این پژوهش به پیش بینی و سهم هر یک از عوامل و متغیرها پرداخته می شود، لذا ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 02:31 | چاپ مطلب

بررسی عدالت سازمانی و شیوه های حل تعارض (بین فردی ) با رضایت شغلی کارکنان سیمان ....

بررسی عدالت سازمانی و شیوه های حل تعارض (بین فردی ) با رضایت شغلی کارکنان سیمان ....

بررسی عدالت سازمانی و شیوه های حل تعارض (بین فردی ) با رضایت شغلی کارکنان سیمان ....

چکیده این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین عدالت سازمانی و شیوه های حل تعارض (بین فردی) با رضایت شغلی کارکنان شرکت سیمان .... انجام شد. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنانی است که در شرکت سیمان .... مشغول به فعالیت می باشند، که این تعداد ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 02:30 | چاپ مطلب

بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان .....

بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان .....

بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان .....

چکیده هدف این تحقیق بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان ..... می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه کارکنان ادارات آموزش و ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 22:49 | چاپ مطلب

بررسی رابطه بین اخلاق کاری با استرس شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهر بندرعباس

بررسی رابطه بین اخلاق کاری با استرس شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهر بندرعباس

بررسی رابطه بین اخلاق کاری با استرس شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهر بندرعباس

چکیده متغیرهای استرس شغلی و تعهد سازمانی از جمله موضوع های مهمی هستند که امروزه در سازمان shy;های موفق مورد توجه قرار گرفته shy;اند. یکی از متغیرهایی که با استرس شغلی و تعهد سازمانی مرتبط دانسته شده است اخلاق کاری است. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اخلاق کاری با تعهد سازمانی ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 22:48 | چاپ مطلب

رابطه بین هوش معنوی و شادکامی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان کارخانه قند ....

رابطه بین هوش معنوی و شادکامی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان کارخانه قند ....

رابطه بین هوش معنوی و شادکامی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان کارخانه قند ....

چکیده هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش معنوی و شادکامی با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان کارخانه قند شهرستان .... بود. نمونه این پژوهش شامل170 نفر از کارکنان بودند که به صورت تصادفی ساده از بین کلیه کارکنان انتخاب و با استفاده از پرسشنامه shy;های مربوطه مورد ارزیابی ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 08:47 | چاپ مطلب

رابطه خلاقیت سازمانی و ویژگی¬های جمعیت¬شناختی با بهره¬وری وظایف سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان ....

رابطه خلاقیت سازمانی و ویژگی¬های جمعیت¬شناختی  با بهره¬وری وظایف سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان ....

رابطه خلاقیت سازمانی و ویژگی¬های جمعیت¬شناختی با بهره¬وری وظایف سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان ....

چکیده هدف این پژوهش بررسی رابطه خلاقیت سازمانی و ویژگی shy;های جمعیت shy;شناختی با بهره shy;وری وظایف سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان .... بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیهکارکنان اداره آموزش و پرورش استان .... تشکیل دادند که تعداد آن shy;ها shy; 450 نفر (67 نفر زن و 383 نفر مرد) ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 08:46 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 115 )
   1      2     3     4     5      ...      12   >>
صفحات