X
تبلیغات
رایتل

فایل تک

فایل کتاب جزوه مقاله علمی و دانشگاهی

دانلود تحقیق سیستم اثربخش ارزشیابی عملکرد کارکنان

دانلود تحقیق سیستم اثربخش ارزشیابی عملکرد کارکنان

دانلود تحقیق سیستم اثربخش ارزشیابی عملکرد کارکنان

این تحقیق بصورت Word و با موضوع سیستم اثربخش ارزشیابی عملکرد کارکنان انجام گرفته است.تحقیق برای رشته های مدیریت مناسب است و در 18 صفحه می باشد. می توانید این تحقیق را بصورت کامل و آماده تحویل از پایین همین صفحه دانلود نمایید. ارزیابی عملکرد در تسهیل اثربخشی سازمانی یک ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 06:33 | چاپ مطلب

بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کارکنان ....

بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کارکنان ....

بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کارکنان ....

چکیده این پژوهش با هدف بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کارکنان .... در سال تحصیلی 1392-1391 اجرا گردید. روش پژوهش حاضر پژوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد. هم zwnj;چنین به دلیل این zwnj;که در این پژوهش به پیش بینی و سهم هر یک از عوامل و متغیرها پرداخته می شود، لذا ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 02:31 | چاپ مطلب

بررسی عملکرد حافظه¬ی بینایی در بین گروهی از جمعیت شهری و روستایی (استان ....، 1392)

بررسی عملکرد حافظه¬ی بینایی در بین گروهی از جمعیت شهری و روستایی  (استان ....، 1392)

بررسی عملکرد حافظه¬ی بینایی در بین گروهی از جمعیت شهری و روستایی (استان ....، 1392)

چکیده هدف مطالعه حاضر بررسی عملکرد حافظه shy;ی بینایی در بین گروهی از جمعیت شهری و روستایی در استان .... می shy;باشد. به همین منظور (50 نفر زن و 50 نفر مرد ) از شهر شیراز و روستاهای ریچی و کوزرگ واقع در جنوب کوهمره سرخی و روستاهای مظفری و طسوج شهرستان کوار در استان .... با روش نمونه گیری ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 02:29 | چاپ مطلب

بررسی نقش هوش معنوی و راهبرد های یادگیری خودتنظیمی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان شهید بهشتی ...

بررسی نقش هوش معنوی و راهبرد های یادگیری خودتنظیمی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان شهید بهشتی ...

بررسی نقش هوش معنوی و راهبرد های یادگیری خودتنظیمی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان شهید بهشتی ...

چکیده: در این تحقیق ارتباط بین هوش معنوی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان مورد بررسی قرار گرفت. به همین منظور تعداد 150 نفر با روش نمونه گیری تصادفی از بین دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان شهر .... انتخاب شدند. پس از آن به منظور جمع ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 14:37 | چاپ مطلب

بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی

بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی

بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی

چکیده: هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس بود. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع علی مقایسه ای می باشد. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه دانش ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 14:32 | چاپ مطلب

365-مطالعه و ارزیابی عملکرد وصله های مکانیکی میلگردهای کششی ازنوع لوله های فولادی پر شده با گروت در قطعات بتن مسلح

365-مطالعه و ارزیابی عملکرد وصله های مکانیکی میلگردهای کششی ازنوع لوله های فولادی پر شده با گروت در قطعات بتن مسلح

365-مطالعه و ارزیابی عملکرد وصله های مکانیکی میلگردهای کششی ازنوع لوله های فولادی پر شده با گروت در قطعات بتن مسلح

365-مطالعه و ارزیابی عملکرد وصله های مکانیکی میلگردهای کششی ازنوع لوله های فولادی پر شده با گروت در قطعات بتن مسلح ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 12:55 | چاپ مطلب

356-مروری بر معیارهای طراحی لرزهای ساختمان-های بتنی براساس عملکرد

356-مروری بر معیارهای طراحی لرزهای ساختمان-های بتنی براساس عملکرد

356-مروری بر معیارهای طراحی لرزهای ساختمان-های بتنی براساس عملکرد

356-مروری بر معیارهای طراحی لرزهای ساختمان-های بتنی براساس عملکرد ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 12:51 | چاپ مطلب

اثربخشی آموزش نوروفید بک برروی کاهش نشانه ها و بهبود عملکرد اجرایی کودکان مبتلابه ADHD 6- 11 سال شهر تهران

اثربخشی آموزش نوروفید بک برروی کاهش  نشانه ها و بهبود عملکرد اجرایی کودکان مبتلابه ADHD 6- 11 سال شهر تهران

اثربخشی آموزش نوروفید بک برروی کاهش نشانه ها و بهبود عملکرد اجرایی کودکان مبتلابه ADHD 6- 11 سال شهر تهران

چکیده : موضوع : اثربخشی آموزش نوروفیدبک برروی کاهش نشانه ها وبهبود عملکرد اجرایی کودکان مبتلا به ADHD 6 تا11 سال شهر تهران هدف تحقیق : هدف وانگیزه این پژوهش اثربخشی نوروفیدبک برروی کاهش نشانه ها و بهبود عملکرد اجرایی کودکان بیش فعال وکمبود توجه میباشد واز آنجائیکه این کودکان ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 08:50 | چاپ مطلب

رابطه خود کنترلی و عملکرد خانواده با سازگاری اجتماعی بین دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان ....

رابطه خود کنترلی و عملکرد خانواده با سازگاری اجتماعی بین دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان ....

رابطه خود کنترلی و عملکرد خانواده با سازگاری اجتماعی بین دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان ....

چکیده مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه عملکرد خانواده با سازگاری اجتماعی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان .... انجام گرفت.این مطالعه مقطعی ndash;همبستگی بر روی350 نفر دانش آموز انجام گرفت. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه خود کنترلی تانجنی مقیاس سنجش عملکرد خانواده و پرسشنامه ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 08:46 | چاپ مطلب

پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان بر اساس توانمند سازی ، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه های روانشناختی

پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان بر اساس توانمند سازی ، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه های روانشناختی

پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان بر اساس توانمند سازی ، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه های روانشناختی

چکیده : پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش پیش بینی کنندگی توانمندسازی، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه zwnj;های روانشناختی بر عملکرد شغلی کارکنان شرکت مخابرات به روش علّی ndash; مقایسه zwnj;ای انجام پذیرفت. بدین منظور از بین مدیران میانی شرکت مخابرات در سال 1393 تعداد 109 نفر آزمودنی(66 مرد و ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 08:44 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 203 )
   1      2     3     4     5      ...      21   >>
صفحات