X
تبلیغات
رایتل

فایل تک

فایل کتاب جزوه مقاله علمی و دانشگاهی

390-روش سوراخ زنی برای تعویق جدا شدگی در تیرهای بتنی تقویت شده باFRP

390-روش سوراخ زنی برای تعویق جدا شدگی در تیرهای بتنی تقویت شده باFRP

390-روش سوراخ زنی برای تعویق جدا شدگی در تیرهای بتنی تقویت شده باFRP

390-روش سوراخ زنی برای تعویق جدا شدگی در تیرهای بتنی تقویت شده باFRP ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 14:28 | چاپ مطلب

387-بررسی تاثیر نحوه اتصال انتهای ورقهای CFRP بر نحوه شکست تیرهای بتنی مسلح تقویت شده درخمش

387-بررسی تاثیر نحوه اتصال انتهای ورقهای CFRP بر نحوه شکست تیرهای بتنی مسلح تقویت شده درخمش

387-بررسی تاثیر نحوه اتصال انتهای ورقهای CFRP بر نحوه شکست تیرهای بتنی مسلح تقویت شده درخمش

387-بررسی تاثیر نحوه اتصال انتهای ورقهای CFRP بر نحوه شکست تیرهای بتنی مسلح تقویت شده درخمش ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 14:27 | چاپ مطلب

375-بررسی اثر اندازه در تیرهای عمیق ساخته شده با بتن سبک

375-بررسی اثر اندازه در تیرهای عمیق ساخته شده با بتن سبک

375-بررسی اثر اندازه در تیرهای عمیق ساخته شده با بتن سبک

375-بررسی اثر اندازه در تیرهای عمیق ساخته شده با بتن سبک ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 14:22 | چاپ مطلب

367-استفاده از تبدیل موجک مودهای ارتعاشی برای ارزیابی خسارت تیرهای بتن مسلح

367-استفاده از تبدیل موجک مودهای ارتعاشی برای ارزیابی خسارت تیرهای بتن مسلح

367-استفاده از تبدیل موجک مودهای ارتعاشی برای ارزیابی خسارت تیرهای بتن مسلح

367-استفاده از تبدیل موجک مودهای ارتعاشی برای ارزیابی خسارت تیرهای بتن مسلح ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 12:56 | چاپ مطلب

333-بررسی تجربی مقاوم سازی تیرهای بتن مسلح با آرماتور پس کشیده بیرونی

333-بررسی تجربی مقاوم سازی تیرهای بتن مسلح با آرماتور پس کشیده بیرونی

333-بررسی تجربی مقاوم سازی تیرهای بتن مسلح با آرماتور پس کشیده بیرونی

333-بررسی تجربی مقاوم سازی تیرهای بتن مسلح با آرماتور پس کشیده بیرونی ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 12:38 | چاپ مطلب

دانلود تحقیق مقاوم سازی خمشی تیرهای بتن

دانلود تحقیق مقاوم سازی خمشی تیرهای بتن

دانلود تحقیق مقاوم سازی خمشی تیرهای بتن

این تحقیق بصورت Word و با موضوع مقاوم سازی خمشی تیرهای بتن انجام گرفته است.تحقیق برای مهندسی عمران مناسب است و در 16 صفحه می باشد. می توانید این تحقیق را بصورت کامل و آماده تحویل از پایین همین صفحه دانلود نمایید. در این تحقیق آزمایشگاهی اثر ورقهای FRP در مقاوم سازی خمشی تیرهای بتن ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 06:35 | چاپ مطلب

309-تاثیر الیاف فولادی بر رفتار برشی تیرهای بتن مسلح (NSC&HSC)

309-تاثیر الیاف فولادی بر رفتار برشی تیرهای بتن مسلح (NSC&HSC)

309-تاثیر الیاف فولادی بر رفتار برشی تیرهای بتن مسلح (NSC&HSC)

309-تاثیر الیاف فولادی بر رفتار برشی تیرهای بتن مسلح (NSC amp;HSC) ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 02:42 | چاپ مطلب

297-اثر اندازه عمق بر مقاومت برشی تیرهای بتن مسلح فاقد خاموت بر پایه اصطکاک برشی و با ساده سازی نظریه میدان فشاری

297-اثر اندازه عمق بر مقاومت برشی تیرهای بتن مسلح فاقد خاموت بر پایه اصطکاک برشی و با ساده سازی نظریه میدان فشاری

297-اثر اندازه عمق بر مقاومت برشی تیرهای بتن مسلح فاقد خاموت بر پایه اصطکاک برشی و با ساده سازی نظریه میدان فشاری

297-اثر اندازه عمق بر مقاومت برشی تیرهای بتن مسلح فاقد خاموت بر پایه اصطکاک برشی و با ساده سازی نظریه میدان فشاری ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 02:36 | چاپ مطلب

254-بررسی تجربی افزایش ترک در رفتار دینامیکی تیرهای بتنی مسلح

254-بررسی تجربی افزایش ترک در رفتار دینامیکی تیرهای بتنی مسلح

254-بررسی تجربی افزایش ترک در رفتار دینامیکی تیرهای بتنی مسلح

254-بررسی تجربی افزایش ترک در رفتار دینامیکی تیرهای بتنی مسلح ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 20:50 | چاپ مطلب

242-تحلیل تیرهای عمیق بتن آرمه با تکیه گاههای ساده با استفاده از یک فرمول ساده

242-تحلیل تیرهای عمیق بتن آرمه با تکیه گاههای ساده با استفاده از یک فرمول ساده

242-تحلیل تیرهای عمیق بتن آرمه با تکیه گاههای ساده با استفاده از یک فرمول ساده

242-تحلیل تیرهای عمیق بتن آرمه با تکیه گاههای ساده با استفاده از یک فرمول ساده ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 20:46 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 19 )
   1      2   >>
صفحات